Program

Om vår verksamhet – program och projekt, samverkansparter och vänner.

Författar- & Forskarmöten 

Att upprätthålla DIALOG  är nödvändigt. Därför välkomnar vi än en gång till författar- och forskarmöten.

Vi har skaffat oss en knubbig debattbok (Daidalos förlag) med titeln ”Hålla huvudet kallt”, där forskare, särskilt statsvetare, och journalister resonerar om hur opinionsbildning sker och konspirationsteorier kan uppstå, om yttrandefrihet och vetenskaplig kunskap, om mediernas roll. Ett par av dem som medverkar i den besinningsfulla boken inleder våra Sommarsamtal. Vi tar än en gång upp den komplicerade, förvirrande energifrågan, introducerar forskningsområdet ”Trädgårdsarkeologi” och i ljuset av Amos Comenius´ för sin tid mycket radikala syn på kunskap samtalar vi med en pedagogikhistoriker om Skolans roll. Comenius och Louis de Geer d.ä. var kompanjoner; det ledde till att skolundervisning kom till stånd i Leufsta bruk 200 år FÖRE folkskolestadgans tillkomst i Sverige 1842! Frågan om vår beredskap i en orolig tid aktualiseras också.Vi planerar 7-8 ”Sommarsamtal”. Infon blir stegvis klar och vi redigerar ”Evenemangskalendern” allt eftersom

Gå till programkalendern.

Galerie 9

Inom ramen för KONST PÅ VÄG i Påskveckan visas främst textila verk av en hel bukett konsthantverkare. Dessa återkommer senare under sommaren, då vi även ställer ut intressant grafik av Mikael Österberg, mångsidig bildskapare och scenograf.

1986 producerade Konstfrämjandet utställningen Vallonerna en berättelse. Vi visar (delar av) denna grafiska berättelse och kan erbjuda dig som är intresserad av ett konkret minne från Lövstabruk att förvärva av konstnären själv, Sixten Haage, signerade litografier. Information om detta unika erbjudande finner du här >>.

Gå till programkalendern.

Akustisk solist                                                                                                                          

Tre gånger under året välkomnar vi till en liten ”lyrisk-musikalisk salong” i vårt vardagsrum på Stora gatan 9 i Lövstabruk. Vi tänker oss sällskaplig samvaro med en soloartist i centrum: en gitarrist, en sopran, en flöjtist. Thé och skorpor intas efter mönster från Malla Silfverstolpes berömda 1830-talsträffar i det lilla huset vid Stora torget i Uppsala. Evenemang presenteras fortlöpande.

Gå till programkalendern.

Skrivarsammankomster

Sedan ett kvartssekel inbjuder vi till skrivarsammankomster. Har du lust delta? Till att börja med vill vi inspirera dig genom att påminna om hur några stora författare talar om skrivande och liv. 

I stället för skrivarmanual…….

Vi närläser deltagarnas texter och undersöker hur de ytterligare kan utvecklas. Syftet är främst att främja deltagarnas förmåga att bli goda läsare av egna och – andras texter och därmed att älska dikten..

”Som barn är vi alla diktare, men livet vänjer oss av med det….”
(Stig Dagerman i Ett barns memoarer 1948).

”Jag lever oavbrutet alla de människors liv jag diktar.”
(A. Strindberg i Ensam 1903).

”Of all my writings none has influenced me more.”
(Gunnar Olsson, forskare, filosof & kulturgeograf, om en av sina egna essayer – Birds in egg eggs in bird 1980).

I ”kärleksromanen” Liknelseboken (2013), talar P.O. Enquist om att använda sig av inbillningskraftens jättemuskel och utropar Man baxnar! (När han inser vad det kan leda till!)

”För Guds skull, hitta på! … Lycklig är man, när man hittar de författare, som har en egen röst…nära det inre örat…
(Kerstin Ekman i DN lördag 4 maj 2019.)

”Den huvudsakliga regeln är att sielf vara så fullständigt inne i det, hvaraf man vill göra en framställning. En naturlig och sann stil giver sig då sielf, så fort man låter sin av ämnet lifvade ande okonstlat framstå i språket.”
(C.J.L. Almqvist i Svensk språklära 1832).

 

”Der var saa dejligt der ude på Landet, det var Sommer, Kornet stod gult, Havren grøn, Høet var rejst i Stakke… og der gik Storken på sine lange røde Ben og snakkede Ægyptisk, for det Sprog havde han lært af sin Moder….” 

(H.C. Andersen, Den grimme ælling, 1843.)

Hör av dig om du är intresserad av detaljer om våra skrivarsammankomster!

Du ser en tidig målning av Carl Larsson. Den heter Under tisteln och berättar vad vi gör: Lyssnar uppmärksamt inåt och utåt – det av solen genomlysta örat hos pojken talar om det – betraktar och visar fram det som utmärker sig, lyser – vallmon under tisteln… som tycks överskugga alt… (BÖW)

Programkalender

Aktuella kommande program

I Påskveckan: Konst på väg

fre 7 apr - mån 10 apr
Stora gatan 9, Galerie 9 i Lövstabruik
Inom ramen för det traditionella kommunala arrangemanget ”KONST på VÄG” välkomnar Kulturföreningen också i år till möte med gästutställare. I Galerie 9 visas textila arbeten av Monica Danielsson Bischel. Tema: […]

Årsmöte och författarsamtal i förening. 22/4. Besök av Elin Anna Labba.

lör 22 apr kl 13:00 - 16:00
Stora gatan 9, Galerie 9 i Lövstabruik
Välkommen till Lövstabruks kulturförenings ÅRSMÖTE lördag 22 april kl. 13.00 i vår lokal på Stora gatan 9. Vi räknar med effektiva överläggningar kring stadgeenliga ärenden, kort meningsutbyte om idéer om vidgad […]

Skriva? Text och samtal. Några alternativa tidpunkter. Se ”I stället för skrivarmanual”!

fre 5 maj - sön 7 maj
Stora gatan 9, Galerie 9 i Lövstabruik
Välkommen till ännu en skrivarsammankomst i Lövstabruk. Du får ett antal alternativa tidpunkter att välja bland. Inbjudan går till dig som varit med tidigare och till dig som först nu […]

Bokning och biljetter

Köp biljett via denna webbplats, du hittar biljettköps-funktionen under varje enskilt evenemang. Du kan betala med bankkort eller PayPal.

Om du inte har möjlighet att betala via bankkort kan du också betala med Swish 123 537 1133 eller bankgiro nr 5712-3127.

Vi tar inte emot kontanter.

Priser:

Konsert 150:-

Osäker? Kontakta oss via e-post: Frida Mannela Ågren: moc.liamg@812005nerga.adirf, mobil: 070 244 60 47


Bankgiro nr: 5712-3127


Swish nr: 123 537 1133

Betalkort

Pin It on Pinterest